Podziękowanie od Komendanta Stołecznego Policji - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie od Komendanta Stołecznego Policji

Do Oddziału Prewencji Policji wpłynęło podziękowanie dla funkcjonariuszy od Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, za udział w organizowanych przez Komendę Stołeczną Policji zawodach wytrzymałościowo-siłowych „Ogień na ogień” Edycja 2019.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji wykazali się ogromnym zaangażowaniem, hartem ducha oraz wolą walki.

„Ogień na ogień” to zawody do uczestnictwa w których zaproszone zostały drużyny z całego kraju – policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy służb specjalnych i Służby Więziennej. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają na integrację ludzi pełniących służbę w różnych formacjach mundurowych. Są dobrym fundamentem do nawiązywania przyjaźni, okazją do prezentacji stanu umiejętności, a także świetną szkołą hartu ducha.