Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie dla policjantów Kompanii Reprezentacyjnej Policji

Na ręce Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja wpłynęło podziękowanie dla policjantów Oddziału Prewencji Policji wchodzących w skład Kompanii Reprezentacyjnej Policji, których występ uświetnił Galę Finałową Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich "100 lat Policji".

Talent, pasja i profesjonalizm funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji spotkały się z gorącym przyjęciem i aplauzem publiczności, a także wielkim uznaniem wśród zaproszonych gości, jury Festiwalu i uczestników finału, co przyczyniło się do promocji Garnizonu Stołecznego Policji.

Gala Finałowa zakończyła Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich "100 lat Policji" zorganizowany przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP wspólnie z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP.

W historii naszej formacji była to pierwsza tego typu inicjatywa przeprowadzona na tak szeroką skalę z uwagi na ogólnopolski zasięg, jak i możliwe do zaprezentowania gatunki sztuki.