Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Na ręce Komendanta Stołecznego wpłynęło podziękowanie dla podległych mu policjantów będących słuchaczami szkolenia podstawowego zawodowego w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, którzy brali udział w wspomaganiu funkcjonariuszy z jednostek garnizonu łódzkiego w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie dni Wszystkich Świętych oraz obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Funkcjonariusze zaprezentowali wzorową postawę, dotrzymując słów roty ślubowania policyjnego. Wykazali się solidarnością z policjantami łódzkiego garnizonu, zrozumieniem powagi sytuacji i pełnym profesjonalizmem.