Ochrona prawna funkcjonariusza Policji - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona prawna funkcjonariusza Policji

Komendant Główny Policji Pan nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, decyzją nr 234 z dnia 20 września 2017 r., powołał Zespół ds. opracowania projektu koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych

Szczegółowe infomacje dostępne na stronie internetowej www.isp.policja.pl.