Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Policjant 11 KP Oddziału Prewencji Policji w Warszawie - st. asp. Artur Kowalski - został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana osobie tylko raz w życiu.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. St. asp. Andrzej Kowalski oddał już ponad 30 litrów krwi. Naszemu koledze serdecznie gratulujemy i życzymy co najmniej 100 lat życia oraz 100 litrów oddanej honorowo krwi.