Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci 6 kp ujawnili nieletniego palącego papierosy.

Jednym z zadań policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie jest ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością oraz zapobieganie niezgodnym z prawem zachowaniom nastolatków. Stąd, w przypadku, gdy policjant ma jakiekolwiek podejrzenia, dokonuje legitymowania młodego człowieka w celu sprawdzenia czy nie dopuścił się on popełnienia czynu karalnego, wagarowania, naruszenia zasad współżycia społecznego, używania alkoholu lub środków odurzających, palenia papierosów.

W trakcie służby policjanci zauważyli młodego chłopca palącego papierosy. W związku z tym, iż wymienione zachowanie jest prejawem demoralizacji ww osobę przewieziono na KRP I ul. Ludna celem wyjaśnienia i sporzadzenia dokumentacji. O zainstniałej sytuacji powiadomieno rodziców oraz zostali wezwani do osbistego stawienia się i odebrania nieletniego.