Zatrzymany za posiadanie substancji zabronionych. - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymany za posiadanie substancji zabronionych.

Funkcjonariusze 9 KP OPP pełnili służbę w dyspozycji KRP W-wa VII. Około godziny 9.30 podjęli interwencje wobec kierującego pojazdem.

Funkcjonariusze 9 KP OPP przy ulicy Zamoyskiego 53 w Warszawie podjęli interwencje wobec kierującego pojazdem, który popełnił wykroczenie z art. 92 KW. Sprawca wykroczenia nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz dowodu rejestracyjnego i dokumentu stwierdzającego zawarcie polisy OC, ponadto okazało się, iż Mariusz Sz. w przeszłości notowany był za przestępstwa narkotykowe. W związku z tym policjanci 9 KP OPP dokonali sprawdzenia osoby oraz pojazdu pod kątem posiadania środków odurzających. W trakcie kontroli w pojeździe stróże prawa ujawnili folię w której znajdowały się zawiniątka z białym proszkiem.Po zabezpieczeniu substancji zatrzymanego mężczyznę ze względu na zły stan zdrowia przewieziono do szpitala, po wykonaniu badań Mariusz Sz. został osadzony w PDOZ.