Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwania osoby zaginionej zakończone sukcesem

Policjanci 6 kompanii odnaleźli Dariusza B., który nagle opuścił ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach wskazujących na realną możliwość popełnienia samobójstwa.

Funkcjonariusze niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia udali się w miejsce zamieszkania osoby zaginionej celem szczegółowego sprawdzenia zabudowań oraz dokładnej penetracji okolicznych ulic. W wyniku podjętych czynności Dariusz B. został odnaleziony z widocznymi ranami nadgarstka. Policjanci niezwłocznie udzielili osobie niezbędnej pomocy przedmedycznej oraz wezwali karetkę pogotowia, która przewiozła poszkodowanego do szpitala.