Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania za pomoc i wsparcie dla funkcjonariuszy OPP

W dniu 14 września na ręce Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie wpłynęło podziękowanie dla funkcjonariuszy biorących udział w poszukiwaniach.

W dniach 28sierpnia - 6 września toczyły się poszukiwania mojego syna. Chciałbym wyrazić wdzięczność za wyjątkowe zaangażowanie policjantów wchodzących w skład Kompanii Alarmowej Oddziału Prewencji w Piasecznie, pełniących służbę w tych dniach.

Jesteśmy bardzo zadowoleni Państwa postawą. Sprawnie prowadzona akcja poszukiwań, zwłaszcza na terenie lasu kabackiego, była budującym świadectwem dla społeczności lokalnej, że możemy wspólnie działać w ważnych sprawach.

Bardzo dziękuję za wsparcie w tym trudnym dla naszej rodziny czasie.

Z wyrazami szacunku:

Grzegorz Tomczak