Pokaz - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pokaz

W dniu wczorajszym gościliśmy 13-osobową delegację kadry kierowniczej katalońskiej Policji. Celem wizyty było poznanie specyfiki polskiej Policji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy służbami. Wizyta zakończyła się deklaracją kontynuowania nawiązanej współpracy i przyjaźni między naszymi formacjami.

Celem wizyty było poznanie specyfiki działania polskiej Policji, m.in. w zakresie struktury organizacyjnej  i specyfiki funkcjonowania jednostek policyjnych szczebla wykonawczego oraz jednostek policyjnych wykonujących zadania związane z przywracaniem porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa.
Na początku spotkania członkowie delegacji mieli możliwość zapoznania się z jednostką. Delegacja obejrzała prezentację multimedialną dotyczącą struktury i zadań. Po zakończonej prezentacji na placu apelowym OPP odbył się pokaz taktyki działań pododdziałów zwartych Policji, a także sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.