Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dniu 20.04.2017 o godz. 12.00 na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” odbyła się uroczystość obchodów „Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

W ceremonii uczestniczyli m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, kierownictwo służb podległych MSWiA i Ministerstwa Obrony Narodowej, prezesi stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz „Rodzina Katyńska”, a także potomkowie pomordowanych na Wschodzie policjantów.

W uroczystości udział wzięła Kompania Reprezentacyjna Policji pod dowództwem nadkom. Romana Maciejewskiego:
– skład podstawowy Kompanii Honorowej Policji,
– poczet sztandarowy ze sztandarem KGP,
– poczet sztandarowy ze sztandarem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
– poczet flagowy,
– na posterunek honorowy (przed obeliskiem),
– asystę do składania wieńców.

źródło: http://www.policja.pl