"SpoKREWnieni Służbą" - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"SpoKREWnieni Służbą"

28 marca na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie można było oddawać krew. Zbiórka prowadzona była w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Akcję patronatem honorowym objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zbiórkę prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie wystawiono ambulans do pobierania krwi. Najcenniejszy dar w postaci własnej krwi oddało 19 policjantów naszej jednostki.

Jak zostać krwiodawcą:


I.  Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są: 
             

  1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr PESEL (np. dowód  osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór  z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
  2. Ukończone 18 lat  (maksymalny wiek - 65 lat)
  3. Masa ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy.
  4. Obywatelstwo RP, a w przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza.