Oddanie do użytku sali rekreacji ruchowej - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oddanie do użytku sali rekreacji ruchowej

W dniu 29.12.2016 roku w Oddziale Prewencji Policji miało miejsce uroczyste oddanie do użytku sali rekreacji ruchowej. W ramach doskonalenia zawodowego korzystać będą mogli wszyscy policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Stołecznej Policji.

Obiekt ten daje możliwośi odpowiedniego kształtowania, podnoszenia i utrzymywania sprawności fizycznej policjantów. Wyposażenie sfinansowała Fundacja Wsparcia Policjantów, NSZZ Policjantów KSP oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA Regionu „Pałac Mostowskich".