Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie

29 grudnia 2016 roku na placu apelowym odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Zgodnie z decyzją Komendanta Stołecznego Policji po wieloletniej służbie insp. Robert Deszcz pożegnał się ze stanowiskiem dowódcy, które objął dotychczasowy zastępca mł. insp. Daniel Kubiak a stanowisko zastępcy podinsp. Sławomir Jagiełło.

W uroczystości udział wzięli: Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Piotr Berent, Komendanci Rejonowi i Powiatowi Policji, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor oraz przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa i Straży Miejskiej m.st. Warszawy, a także zaproszeni goście.