Nielegalnie przekroczył granicę RP - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie przekroczył granicę RP

Policjanci 9KP zatrzymali obywatela Iranu nielegalnie przebywającego na terenie RP.

Policjanci 9KP na ulicy Zamoyskiego podjęli interwencję wobec mężczyzny, który nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu osoba została ujęta. Mężczyzna nie mówił po polsku i nie posiadał żadnego dokumentu potwierdzającą jego tożsamość. W/w został doprowadzony do KRP W-wa VII. Na miejsce został wezwany tłumacz przysięgły, który w trakcie rozmowy ustalił, że zatrzymany pochodzi z Iranu i nielegalnie przekroczył granicę RP.  Po wykonanych czynnościach obywatela Iranu przekazano do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.