Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski

Policjanci I Kompanii Oddziału Prewencji w Warszawie w dniu 11.10.2016r. brali udział w uroczystej promocji – mianowania na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W uroczystości udział wziął Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami, Komendanci Wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski. Dowódcą uroczystości był nadkom. Roman Maciejewski, natomiast dowódcą kompanii reprezentacyjnej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie kom. Radosław Gos.