Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XV Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Policjanci I Kompanii brali udział w Częstochowie w XV Jasnogórskim Spotkaniu Środowiska Policyjnego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z kraju z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem na czele.

Uroczystości uświetnił swoją obecnością Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Dowódcą uroczystości był nadkom. Tomasz Majewski, natomiast dowódcą kompanii reprezentacyjnej Policji wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie był kom. Radosław Gos.