Odprawa z Komendantem Stołecznym Policji - Aktualności - Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Aktualności

Odprawa z Komendantem Stołecznym Policji

W dniu 05.07.2021 r. w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie odbyła się odprawa służbowa z udziałem Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dzierżaka oraz jego zastępcy inspektora Marka Chodakowskiego.

W odprawie uczestniczyło kierownictwo Oddziału Prewencji Policji, Dowódca Oddziału insp. Daniel Kubiak, jego zastępca mł. insp. Piotr Wałowski oraz kierownicy zespołów. Podczas odprawy Komendant Stołeczny podziękował policjantom za trud włożony w walkę z pandemią oraz za wysiłek włożony w ochronę bezpieczeństwa obywateli, a także poświęcenie i zaangażowanie w codzienne zadania służbowe. W dalszej części Komendant Stołeczny Policji zwrócił uwagę na szczególne zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych mł. insp. Piotra Wałowskiego, zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Rozkazem personalnym Ministra SWiA mł. insp. Wałowski Piotr został mianowany na stopień inspektora Policji.