Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie za współpracę i uczestnictwo w szkoleniu MASCAL

Do Oddziału Prewencji Policji w Warszawie wpłynęło podziękowanie od Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka dla funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniu z zakresu procedur ratunkowych w przypadku zdarzeń o charakterze masowym MASCAL.

Szkolenie miało miejsce w Warszawie i jego celem było zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Symulacja zdarzenia na gruzowisku oraz zatrzymania pociągu była niezwykle realistyczna oraz stworzyła wyjątkową możliwość przećwiczenia procedur zdarzenia masowego, pozwalającego wyciągnąć wnioski dla wszystkich służb biorących w nim udział. Obecność funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji, a zwłaszcza zespołów medycznych, znacznie wpłynęła na rangę wydarzenia, a ich wiedza i doświadczenia przyczyniły się do jego sprawnego przebiegu.

Takie inicjatywy znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa i podniesienie jakości współpracy służb biorących udział w działaniach ratunkowych.