Aktualności

Honorowe oddawanie krwi w Oddziale Prewencji Policji

15 lutego Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej Policji, reprezentowany przez st. sierż. Marcina Potępę, po raz kolejny zorganizował akcję honorowego oddawania krwi w Oddziale Prewencji Policji.

Klub HDK przy KSP jest zarejestrowany w Regionalnym Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, zrzesza funkcjonariuszy i pracowników Komendy Stołecznej Policji.